Bestuur

Het bestuur van de Stichting IJsclub Franeker bestaat uit de volgende personen;

Voorzitter
Dhr. M. Westra
Secretaris Dhr. S. Dijkstra
Penningmeester 
Dhr. J. Dijkstra
Bestuursleden
Dhr. M. Noordenbos

 

Dhr. D. Salverda
  Dhr. L. Visser
  Dhr. A. Regts
        

                       

weer

Volg ons op twitter !!